Đọc Truyện YoonTae | Flawless - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

16-08-2018

YoonTae | Flawless

1,524 lượt thích / 21,489 lượt đọc
Không có âm nhạc, Min Yoongi chẳng là cái thá gì hết. Thế nhưng không có Kim Taehyung, Min Yoongi lại càng không thể tồn tại.

Some little stories about Min Yoongi and Kim Taehyung and their love.

Tên fic: Flawless.
Couple: YoonTae ~ [Yoongi & Taehyung]
Thể loại: series oneshot, ngọt.
Tác giả: AnSugar.

{do not take out.}
Có thể bạn thích?
[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!
Yêu Lại Chồng Cũ [KookGa]

Yêu Lại Chồng Cũ [KookGa]

Tác giả:

5,954 420 12

21-07-2020

520 • yt

520 • yt

Tác giả:

43,268 2,888 47

24-05-2019

[ AllV - AllTae] Cục bông nhà BangTan [ Hoàn ]

[ AllV - AllTae] Cục bông nhà BangTan [ Hoàn ]

Tác giả:

135,383 10,480 104

27-02-2019

taegi | kẻ cắp gặp bà già | nc18

taegi | kẻ cắp gặp bà già | nc18

Tác giả:

9,626 887 11

16-06-2021

one.

one.

Tác giả:

3,210 365 0

01-01-1970

whalien.

whalien.

Tác giả:

1,545 207 2

19-05-2020

hyungi• taedy •

hyungi• taedy •

Tác giả:

21,489 1,524 4

22-03-2020