Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: năm 2 vol 4 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: năm 2 vol 4

Tác giả: user38695353

Đọc Truyện

...

Danh sách Chap

Chương 2: Âm thầm, bằng cả trái tim (Tóm tắt)

Chương 3: Cuộc chiến chống lại cô đơn (Tóm tắt)

Chương 4: Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do (Tóm tắt)

Chương 5: Ý kiến của mỗi người và của mọi người (Tóm tắt)

Chương 6: Người đàn ông mang tên Tsukishiro (Tóm tắt)

Epilogue: Công bố kết quả (Tóm tắt)

Prologue: Ichika Amasawa độc thoại

Chương 1(1): Những chuyển động bí ẩn

Chương 1(2): Những chuyển động bí ẩn

Chương 2 (1): Âm thầm, bằng cả trái tim

Chương 2 (2): Âm thầm, bằng cả trái tim

Chương 2 (3): Âm thầm, bằng cả trái tim

Chương 3 (1): Cuộc chiến chống lại cô đơn

Chương 3 (2): Cuộc chiến chống lại cô đơn

Chương 3 (3): Cuộc chiến chống lại cô đơn

Chương 3 (4): Cuộc chiến chống lại cô đơn

Chương 4 (1): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (2): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (3): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (4): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (5): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (6): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (7): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 4 (8): Vây hãm. Kouenji vs các nhóm tự do

Chương 5 (1): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (2): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (3): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (4): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (5): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (6): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (7): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (8): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 5 (9): Ý kiến của mỗi người và của mọi người

Chương 6 (1): Người đàn ông mang tên Tsukishiro

Chương 6 (2): Người đàn ông mang tên Tsukishiro

Chương 6 (3): Người đàn ông mang tên Tsukishiro

Chương 6 (4): Người đàn ông mang tên Tsukishiro

Chương 6 (5): Người đàn ông mang tên Tsukishiro

Epilogue (1): Công bố kết quả

Epilogue (2): Công bố kết quả

Đôi lời người dịch