Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1 _ Đồ đáng yêu

Tùy Chỉnh

2:02
Him
biết mấy giờ rồi không ?
còn bấm điện thoại à
You
anh cũng đang bấm mà bảo em
Him
anh khác em khác
You
vâng vâng
anh thì cái gì cũng đúng
Him
muộn rồi ngủ sớm đi
anh lo đấy
You
thôi đi
yêu đương gì
lạnh lùng thế ghét rồi
Him
ơ này
vẫn yêu mà
yêu T/b nhất trái đất
You
thế mà hôm trước hỏi chọn yeontan hay em thì lại chọn yeontan à ?

Him
:)))
thì lúc đó yêu cả hai người
You

dẻo mồm
Him
yêu T/b x99999999...
💓💓💓💓💓💓
You
haizzzz
cái đồ đáng yêu nàyyyyyyy
💖💖💖💖💖💖💖
Him
thế ngủ đi bé con
thức khuya quá rồi
mai lại không dậy nổi
You
vâng ạ
em biết rồi
anh cũng ngủ đi nhé
thức quá quá khuya rồi đấy
ở đấy mà nhắc người ta
Him
ngủ ngon nhé bé nhỏ
You
ngủ ngon nhé bé lớn
Him
đồ láu cá
You
lew lew