Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Mindless

Tùy Chỉnh


Mất trí
Mất trí không phải một căn bệnh. Tôi bị ám bởi một thứ kinh tởm nào đó.
Nó ăn dần những mảnh kí ức tồi tàn của tôi.