Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Yếu đuối

Tùy Chỉnh


Yah, kẻ yếu đuối sẽ bị tổn thương. Nhưng chúng lại không biết chống trả. Đó là lí do những vết thương ngày càng nhiều còn chúng thì chỉ biết cầu xin trong bất lực.