Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3,216 360Writing

lngjk_13

7,539 562Writing

BuddyxARMYxBlink

36,693 1,850Writing

Ngw1702

11,086 361Full

armyxjngk

95,206 7,520Full

Annvalass

87,496 7,190Writing

minomilo__

1,378 12Full

phoenixbui64

1,810 95Writing

ARMYxMonie