Tags:
Kiền đa trùng sinh thủ sách - Thủy Bố Á

Kiền đa trùng sinh thủ sách - Thủy Bố Á

Tác giả:

643 7 5

Viết ở phía trước mà nói: Giá không giới giải trí, sở hữu tình tiết cùng nhân danh danh cùng quay chụp kịch tình đều là hư cấu, đề cập đến thân mật tình tiết cũng là khuếch đại khuếch đại lại khuếch đại. Như có phụ họa, tuyệt không phải sao chép ! Quý Nam là ảnh thị giới kim bài chế tác nhân, bị hắn phủng hồng ngôi sao nhiều đếm không xuể. Nhưng mà liền tại hắn đem chính mình con nuôi dâng ra đến cho tình nhân làm đổi tim giải phẫu sau, bị hắn nâng được đỏ đến phát tím tình nhân Tần Vĩnh lại nhẫn tâm đem hắn giết chết. Trước khi chết hắn mới biết được sự tình chân tướng…… Một hồi đổi tim âm mưu, một phần chân thành tha thiết thủ hộ. Hắn lựa chọn người trước mà từ bỏ vốn nên dùng để cẩn thận che chở người sau, sống lại nhất thế, Quý Nam quyết tâm vì chính mình báo thù, hơn nữa hảo hảo đối đãi hắn cái kia vì hắn trả giá chân tâm hảo nhi tử. Nói ngắn gọn, đó là một giới giải trí đại V trùng sinh sau báo thù hơn nữa vi con nuôi tạo ra kim quang lòe lòe ngôi sao lộ lệ [ai] chí [ tình] cố sự. Phụ tử niên thượng, cực độ cẩu huyết, thích văn,HE. Nội dung nhãn: Trùng sinh tình hữu độc chung giới giải trí Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Quý Nam, Liễu Hi Nhiên ┃ phối hợp diễn: Tần Vĩnh,Belle, Hùng Dự Chương, Tạ Trần đẳng đẳng đẳng đẳng ┃ cái khác: Cha nuôi trùng sinh, nhi tử tối thượng…

[COVER][DTTS] Lần đầu tiên

[COVER][DTTS] Lần đầu tiên

Tác giả:

25 7 2

Nguồn: Lần Đầu Tiên - 第一次 Tác Giả: Lý Đại Yểm - 李大奄 ---------------- Truyện edit chưa có giấy phép. Nếu bạn au nhìn thấy dòng này, cho mình xin phép edit nhé! Hãy liên lạc với mình nếu bạn muốn gỡ nó xuống nhé…