Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

🌟Introduce🌟

Tùy Chỉnh


Title: Teach me [Markhyuck]
Written by: jaemined-
Translate by: elizaMin02

⚠️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả⚠️

<Vui lòng không re-up hay mang bản dịch ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của mình>

-------------------------------
Văn án:
"Mark à, anh có thể dạy em cách hôn anh được không?"begin Jan 10th -