Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Chicklit

42,928 4,442Writing

IchbdCrn

4 0Writing

Higo_Sakura

87,930 4,456Writing

Waa_235

15,558 381Full

hia_le

7,654 381Writing

levinji

1,121 70Writing

simplicity_CaB

48,616 2,715Full

iam_meuw

3,749 334Writing

vivianSs_093

2,609 363Writing

Yukimanly