Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Fanfiction mới và hay nhất

227,725 21,270Full

bis-wdf

56,650 6,157Writing

kltrann

190,746 19,124Writing

_betajifly

67,868 6,890Full

Niifucking

147,096 12,834Full

-iamHarry

570,309 21,840Writing

CallmePG

2,163 339Writing

solizaily

28,313 2,930Writing

pukachiii

225,788 30,705Full

Plus_Ssi

260,704 25,447Writing

Paktattoo_