Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thơ Ca

5,536 192Writing

Boss_Die

1,069 92Writing

canary161

180,803 542Full

Nhinguyen2505

945 10Writing

dtieuvii