Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chapter 5.2: Quá Khứ Của Rainbow (2)

Tùy Chỉnh

Chapter 5.2 : Rainbow's Past (Part 2) 
Continuethe story~


Còn nữa.