Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Bản quyền.

Tùy Chỉnh

Tất cả truyện trong Tiểu Phong Gia Trang đều mang tính phi thương mại, tất cả chưa  xin phép của tác giả.
Vì dạo gần đây có bên dùng bản dịch không xin phép hay tự ý lấy không để  nguồn nên từ giờ Tiểu Phong không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào dùng bản dịch của mình để chuyển ver hay reup.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÙNG BẢN DỊCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. (Khi chưa được cho phép.)

Không phải khó tính mà vì khó kiểm soát.
Cám ơn đã đọc.
Phong.
( Ai đã dùng bản dịch rồi thì làm ơn ghi rõ nguồn và chú thích phi thương mại giúp Phong. Nhớ cả tên tác giả nữa. Tôn trọng người làm ra như tôn trọng chính mình.)
Mọi liên hệ xin phép dùng bản dịch có thể liên hệ trực tiếp tới Phong hoặc  anh xoxASAxox.