Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Dự cáo.

Tùy ChỉnhMình sẽ làm tiếp bộ này nói về mối quan hệ của em trai Trình Duyệt, Trình Nhạc. 

Hãy ủng hộ nhé... :)))
Tạm hoãn nhé... nhưng sẽ làm bộ đó..