Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thông báo!

Tùy ChỉnhMình bảo là mình làm tiếp bộ này... mà mình vẫn chưa có thời gian làm.. nên.. chắc 1 thời gian nữa sẽ bắt tay vào làm tiếp cặp Trình em nhé. 

Rất xin lỗi..
Tiểu Phong Dâm Đãng.